Goda idéer dör i dunkel
Formalia
Satsdelarna
subjekt, predikat
och objekt

Språket kan beskrivas utifrån olika typer av byggstenar. Satsedelarna är de byggstenar som tillsammans bildar en sats, d v s en del av en mening. Satsdelarna benämns subjekt, predikat och objekt.
Subjekt
Subjektet beskriver vem eller vad som utför handlingen inom satsen.
  • Katten jagar musen.
  • Han är stilig.

Predikat
Predikat beskriver det som sker inom satsen.
  • Katten jagar musen.
  • Han är stilig.
Ett predikat är inte samma sak som ett verb. Verb är en ordklass, tillsammans med exempelvis substantiv och adjektiv, medan predikat är en del av en sats. Skillnaden är också att predikatet kan bestå av flera ord medan verbet bara är ett ord.
  • Katterna har fångat många möss i år.
Predikatet utgörs här av orden ”Har fångat” medan verbet endast är ordet ”fångat”.

Objekt
Objekt är den eller det som utsätts för en handling inom satsen:
  • Katten jagar musen
  • Osten äts av musen.
 
Kontakt: info@texto.se