Goda idéer dör i dunkel
Tips och tricks
Ditt första misstag
Du har genomfört ett fantastiskt utredningsarbete och en lysande kunskapsinsamling, men om det är allt du har att berätta kommer din text att förbli oläst. För att nå ut med ditt budskap behöver du sätta dig in i vad din läsare inte känner till – det kan handla om kompletterande kunskaper eller en motstridande åsikt. Ingen kommer att lägga tid på att läsa en skrift vars enda målsättning är att bekräfta kunskaper och åsikter som läsaren redan har.

Bakgrunden
De flesta grupperingar har olika mallar för sina skrifter. Några av dessa inleds med en bakgrund, andra med en sammanfattning. Oavsett vilket så är det här du har din chans. Bakgrunden är till för att snabbt och effektivt fånga läsaren. En bakgrund som långt och omständligt redogör för den kartläggning du har genomfört och allt du har förstått på vägen är inte spännande, den kommer att förkastas.
Ett grundläggande mönster för ett budskap är att först berömma målgruppen för den insats de har gjort och därefter att påtala att de har fel - ingen kan motstå frestelsen att sätta sig in i den typen av påståenden. Självklart kan detta göras mer eller mindre artigt och olika kultur gäller inom olika grupper, men det viktigast ordet i sammanhanget är och förblir MEN:
  • Ledningen har gjort ett fantastiskt arbete såhär lång, MEN nu behöver vi ta nästa steg…
  • Försäljningsorganisationen har gjort stora framsteg, MEN för att nå målet behöver vi…
  • Cancerforskningen har hittills utgått från att markör X är den mest väsentliga för en tidig diagnos, MEN ny forskning visar att Y har en mycket större betydelse…


Läsaren
Genom formalia får du hjälp att förstå att du behöver identifiera en målgrupp för din text. Du kanske väljer att definiera din målgrupp som: ”Nyanställda inom kundtjänst” eller ”Ingenjörer inom väg- och vattenbyggnad”. Det är förmodligen helt korrekt formellt sett och det är också exakt så du bör formulera dig i definitionen av din målgrupp i din text. Men, det räcker inte! För att verkligen nå fram behöver du tänka på enskilda individer: ”Vilka frågor kommer Marianne vilja ha svår på?” och ”Vad kommer Massoud att undra?”. Om du inte känner varje enskild medlem i målgruppen kan du välja att fokusera på några exempelpersoner, individer du känner och som du vet utgör representativa typer inom målgruppen.

Budskapet
En text har inte ett budskap, den har en tolkning. Ju fler personer som kommer att läsa texten, desto fler tolkningar kommer den att få. Det är därför viktigt att du bestämmer dig för vem din text vänder sig till och vilka frågor den gruppen ska få svar på genom att läsa din text. Genom att tänka dig in i olika exempelpersoners sätt att resonera kan du hjälpa till att styra tolkningen dit du vill och på så vis säkerställa att du får ut ditt budskap.
 
Kontakt: info@texto.se