Goda idéer dör i dunkel
Målsättning
Texto för dig
Akademisk text är till för att informera. För att nå ut med informationen behöver du ha ett tydligt budskap, en tydlig struktur och ett tydligt språk. Texto vänder sig till akademiker i alla åldrar som vill utveckla sin skrivförmåga och förtydliga sitt skriftliga budskap.
Hälften av alla universitetslärare upplever att studenterna inte klarar av att uttrycka sig i skrift [Novus 2020]. Tyvärr ser det ser inte mycket bättre ut i arbetslivet. Yrkesarbetande akademiker har idag svårt att uttrycka sig, oavsett om de skriver på svenska eller engelska, och svårt att lyfta fram den information som är relevant. Som skribent kan du få hjälp av ett bollplank i arbetet med rapporter, uppsatser och avhandlingar och på texto.se hittar du hjälp i form av fakta och synpunkter. Tjänsten är gratis för studenter, men avgiftsbelagd för kommersiella uppdragsgivare. Som kommersiell uppdragsgivare hjälper du på så vis kommande kollegor som fortfarande arbetar på sina studier, samtidigt som du själv får stöd i ditt skrivande.

Du står själv för de fakta din text förmedlar men Texto erbjuder hjälp att förtydliga budskap, struktur och språk. Har du en text som behöver trimmas – tag kontakt genom ett mail till info@texto.se
 
Kontakt: info@texto.se