Goda idéer dör i dunkel
Åsikt
Floskler
Floskler är ord som förlorat sitt värde - ihåliga uttryck som väcker misstanke och ger budskapet en dålig klang. En floskel kan snabbt komma att tolkas som motsatsen till ordets ursprungliga innebörd. Den som beskriver sig som transparent har exempelvis ofta något att dölja, den som förhåller sig till något har i själva verket valt att inte ta ställning och chefen som lovar att lyfta frågan har redan avfärdat ditt förslag som ointressant.
Floskler är en del av organisations- och branschkulturer. Olika floskler förekommer därför i olika sammanhang. Vissa floskler har dock blivit så vanliga att Språkrådet satt samman en lista med floskler som man avråder svenska myndigheter från att använda i skriven text. Du kan säkert hitta ett antal floskler som förekommer i din närhet, men detta är språkrådets lista:
 • aktiva satsningar
 • anställningsbarhet
 • debriefing
 • evidence
 • flow
 • humankapital
 • kulturellt kapital
 • kärnverksamhet
 • kärnvärden
 • lean
 • livslångt lärande
 • personalomställningar
 • robust
 • strukturella utmaningar
 • synlighet
 • transparens
 • varumärke
 • varumärkesplattform
 • verktyg
 • verktygslåda
 • visioner
 • visuell identitet
 • värdegrund

Undvik floskler i din text, de ger ett intryck av att du är osäker på vad du vill förmedla. Stå för det du skriver och uttryck det tydligt!
 
Kontakt: info@texto.se