Goda idéer dör i dunkel
Formalia
De, Dem och De
They, Them och The

Det absolut mest frekventa formaliafelet i svenskspråkig text är sammanblandningen av de och dem. Svenska språket har, under ett antal decennier, haft en uttalsglidning som gjort att dessa båda uttalas som dom. Det är idag tillåtet, men inte helt accepterat, att även skriva dom när det blir dags för text. De flesta verkar dock fortfarande föredra att använda gamla stilfulla de och dem – och då rör det ihop sig.
Subjekt och objekt
För att förstå den formella skillnaden mellan de och dem behöver man förstå skillnaden mellan subjekt och objekt. Mycket enkelt kan vi säga att subjektet anger vem som gör något och objektet anger vem som utsätts för detta.

De
De är subjektsformen, d v s när vi syftar på vem som gör något så ska dom skrivas som de:

Uttalas
Dom boxas med varandra.
Skrivs
De boxas med varandra

Dem
Dem är objektsformen, d v s när vi syftar på vem som utsätts för något ska dom skrivas som dem:

Uttalas
John slår hårt och nockar dom.
Skrivs
John slår hårt och nockar dem.

De igen
En extra förvirring med de är att detta även är bestämd artikel plural. Bestämd artikel plural används för att peka ut vissa individer:

Uttalas
Dom trötta boxarna har ont.
Skrivs
De trötta boxarna har ont.

They, Them och The
För att lyckas skilja mellan de och dem har många fått det välmenta rådet att ”ersätt de med vi och dem med oss så hör du om det blir rätt”. Det rådet verkar fungera sisådär. Ofta blir det rätt, men inte alltid. Enklare, och intressantare, är att när svenskar talar engelska går det som ett rinnande vatten att skilja mellan They, Them och The, vilka är de exakta motsvarigheterna till De, Dem och De.
  • De [subjektsform] = They
  • Dem [objektsform] = Them
  • De [bestämd artikel plural] = The (Ja, på engelska används naturligtvis The även som bestämd artikel singluar)

They are fighting each other.
John hits hard and knocks them out.
The tired boxers are in pain.

Ytterligare problem
Avslutningsvis en liten spaning:
Utöver uttalsglidningen från De och Dem till Dom har vi en uttalsglidning även för Det. "De e inte bra". Studntals börjar även detta De blandas samman med De som i "De och Dem" - men då är det ett helt annat De, som ska stavas Det. Hoppas du har koll på Det!
 
Kontakt: info@texto.se