Goda idéer dör i dunkel
Formalia
Datumformat

Datum kan skrivas på olika sätt. Standarden har förändrats över tid och skiljer sig dessutom åt i olika länder. Det finns många möjligheter till missförstånd, betrakta t ex följande: 12-01-10 Anger detta datum att året är 2012, månaden är januari och dagen är den tionde eller är det möjligen den tolfte dagen i januari år 2010?
Variationer
Följande är vanliga, och stundtals missförstådda, format för datum:
  • 2012-01-10
  • 2012.01.10
  • 2012/01/10
  • 01/10/2012
  • 10/1-12
…och en mängd ytterligare varianter finns.

Undvik missförstånd
För att undvika missförstånd bör du skriva datum i löpande text som:
  • den 10 januari 2012.

Fristående datum skrivs, enligt både internationell [ISO 8601] och svensk standard i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD exempelvis:
  • 2012-01-10

I stora delar av Europa används dock formatet DD/MM/ÅÅÅ. Om du vill säkerställa att inte missförstånd uppstår är det därför lämpligt att alltid skriva ut månadsnamnet i klartext och årtalet inklusive sekelsiffra.
 
Kontakt: info@texto.se