Goda idéer dör i dunkel
Svenska - Swengelska - Engelska
Apostrof S
Genitiv uttrycker ägande. På svenska skriver vi detta genom att lägga till ett s sist i egennamnet eller substantivet, exempelvis:
 • Maries bror
 • Bilens motor
 • Barnens cyklar

På engelska blir det litet mer komplicerat. Här kan vi välja mellan två grundformer för att uttrycka ägandet, dels genom det tillägg som kallas possessive ’s och dels genom of-formen. Possessive s ska inte blandas samman med s för plural eller ’s för utelämnad preposition.

Possessive 's and s'
För egennamn och substantiv i singular bildas genitiv genom att lägga till 's på slutet av substantivet eller egennamnet:
 • Marie's brother
 • The car's motor

För namn som redan slutar på s blir det ett extra s med en apostrof för att uttrycka genitiv:
 • Mr Jones's car

För namn som redan slutar på s är dock inte det extra s:et ett krav, man kan välja att lägga till endast en fristående apostrof.
 • Mr Jones' car

För substantiv i plural form finns redan ett s som uttrycker plural:
 • My parents = mina föräldrar
 • My siblings = mina syskon
I dessa fall krävs inget extra s utan apostrofen placeras sist:
 • My parents' house = mina föräldrars hus
 • My siblings' children = mina syskons barn

Litet speciellt blir det när vi har ett substantiv som är oregelbundet, exempelvis one child several children. I dessa fall finns inget s som anger plural formen, vilket också kommer att påverka hur vi skriver genitivet:
 • The child's bicycle = barnets cykel
 • The children's bicycles = barnens cyklar

Det är viktigt att observera skillnaden mellan genitiv i singular form och i plural form:
 • Flickans rum = the girl's room
 • Flickornas rum = the girls' room
En mycket liten skillnad textmässigt men en stor skillnad i betydelse!
Vid uppräkningar, exempelvis då flera egennamn anges, placeras genitivändelsen endast på det sista namnet i uppräkningen:
 • This is Peter, Paul and Mary's house

of
Är du osäker på var apostrofen ska placeras eller hur många s som ska vara med finns på engelska också möjligheten att använda of-formen för att uttrycka genitiv:
 • This is the car of Mr Jones
 • These are the bicycles of the children
 • This is the room of the girl
 • These are the rooms of the girls

's för uteblivet verb
Apostrof tillsammans med s kan även användas för att visa att något avsiktligt utelämnats i den engelskspråkiga texten. Detta används vanligen för små ord som is eller has:
 • Gordon's in the house. Fullt utskrivet skulle detta vara: Gordon is in the house.
 • Gordon's got a new dog. Detta skulle fullt utskrivet vara: Gordon has got a new dog.

‘s används INTE på svenska
På svenska använder vi genitiv s helt utan apostrof:
 • Bilens motor
 • Gordons hund
 • Barnens cyklar
 
Kontakt: info@texto.se