Goda idéer dör i dunkel
Texto vänder sig till dig som skriver informativ text i ditt yrkesliv eller under pågående utbildning. Här hittar du råd kring hur du framför ditt budskap. Du hittar även fakta och diskussioner kring språkfrågor. Fokus ligger på texter på svenska och engelska.
FORMALIA >
ÅSIKT >
 
 
Kontakt: info@texto.se